Algemene voorwaarden bij inschrijving

Dit zijn de algemene voorwaarden van Het Schilderatelier met zetel te Plankenbergstraat 112, 2100 Deurne en atelier, Stuivenbergplein 112, 2060 Antwerpen ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE 0690 960 989

 • Deze algemene inschrijvingsvoorwaarden gelden voor het gehele aanbod met betrekking tot cursussen, opleidingen, trainingen, workshops, individuele coaching e.a.

 • Inschrijving vindt plaats:

d.m.v het inschrijvingsformulier op onze website of d.m.v. een e-mailbericht met volledige adresgegevens

inschrijving is persoonsgebonden en bindend

 • Inschrijven is uitsluitend mogelijk voor de duur van de volledige cursus, workshop, teambuilding, coaching e.a. Enkel na persoonlijk en schriftelijk overleg met An Dessein kan hiervan afgeweken worden.

 • Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier ontvangt u een inschrijvingsbevestiging en betalingsverzoek - factuur.

 • De betaling dient in alle gevallen volledig vóór aanvang van de cursus//workshop/teambuilding/coaching door u te worden voldaan

Enkel na betaling is de inschrijving volledig en is uw plaats gereserveerd.

 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van het inschrijvingsformulier.

 • Wanneer de inschrijvingsplaatsen volzet zijn, wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum.

Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste benaderd.

 • Deelnemers dragen ten alle tijden zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, fysiek en psychisch welzijn tijdens de workshops, cursussen, coaching, teambuilding etc


Annuleringsvoorwaarden na inschrijving,

Na inschrijving bent u gedurende 10 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit kan louter door schriftelijke annulering.

 • Annuleert u tot twee weken voor aanvang: 20 % van het totale bedrag aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten wordt in rekening gebracht.

 • Annuleert u binnen twee weken voor aanvang: dan brengen wij de helft van het totale factuurbedrag in rekening.

 • Annuleert u binnen 48 uur voor aanvang of tijdens de cursus/workshop/ coaching, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.

 • Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden de training of workshop niet door kan gaan, wordt door Het Schilderatelier uiteraard het volledige door u betaalde bedrag gerestitueerd.

 • Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privé omstandigheden wordt met de deelnemer gezocht naar een datum waarbij deelname wel mogelijk is.

 • Door u reeds aan Het Schilderatelier betaalde bedragen, waarop u door annulering via mij- of uwerzijds conform deze inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden door Het Schilderatelier veertien dagen na annuleringsdatum aan u gerestitueerd.