top of page

Overeenkomst

Dit zijn de algemene inschrijvings- en annulerings-voorwaarden van Het Schilderatelier met zetel te Plankenbergstraat 112, 2100 Deurne

en atelier te Boomsesteenweg 604, 2610 Wilrijk

ingeschreven in de K.B.O onder nummer

BE 0690 960 989.

 

Deze voorwaarden gelden voor het gehele aanbod van cursussen, opleidingen, trainingen, workshops, individuele coaching e.a.

Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijven doet u via het inschrijvingsformulier op onze website of via een e-mailbericht met volledige contact- en adresgegevens

Een inschrijving is persoons- of organisatie-gebonden en bindend ook wanneer ze nog niet betaald is

Inschrijven is uitsluitend mogelijk voor de volledige duur. Enkel na persoonlijk en schriftelijk overleg met An Dessein en schriftelijk akkoord kan hiervan afgeweken worden

Na uw inschrijving, ontvangt u een inschrijvingsbevestiging en een betalingsverzoek of factuur.

De betaling dient volledig vóór aanvang te worden voldaan

Enkel na betaling is de inschrijving volledig en is uw plaats gereserveerd. Wanneer de inschrijvingsplaatsen volzet zijn, wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum.

Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst benaderd. Indien er geen plaats vrijkomt, wordt uw inschrijvingsgeld aan u teruggestort

Deelnemers dragen ten alle tijden zelf verantwoordelijkheid voor hun fysiek en psychisch welzijn en voor hun persoonlijke bezittingen.

Annuleringsvoorwaarden na inschrijving

Na inschrijving bent u gedurende 10 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit kan louter door schriftelijke annulering via de website of mail.

Annuleert u tot twee weken voor aanvang, dan blijft 20 % van het totale bedrag verschuldigd, omwille van administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten

Annuleert u binnen twee weken voor aanvang: dan blijft de helft van het totale bedrag verschuldigd

Annuleert u binnen 48 uur voor aanvang of tijdens de activiteit, dan blijft het volledige bedrag verschuldigd

Annuleert u door zwaarwegende privé omstandigheden, neem dan onmiddellijk contact op met An Dessein en mogelijks kan gezocht worden naar een vervangingsmoment of ontvangt u een cadeaubon.

Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden of bij gebrek aan voldoende inschrijvingen de activiteit door het Schilderatelier geannuleerd wordt, dan wordt het door u reeds betaalde geld terugbetaald.

bottom of page